Amanah dan kepercayaan adalah ...

Dec 14, 2016 by

Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya, para sahabat sedang asyik mendiskusikan...

read more

”Hafalan Al Qur’an...

Dec 5, 2016 by

”Hafalan Al Qur’an Ku persembahkan Untuk ayah Ibu ku” ‘Oleh : Fana ‘’ Perempuan kecil itu meminta kepada ayah...

read more