“7 Tipudaya Syaitan kepada Uma...

Dec 22, 2014 by

Terdapat banyak ayat al-Qur’an dan hadis sahih yang menerangkan ciri-ciri syaitan. Semua ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa...

read more

Syirik dan Dosanya

Dec 22, 2014 by

Definisi syirik adalah lawan kata dari tauhid, yaitu sikap menyekutukan Allah secara dzat, sifat,perbuatan, ataupun secara ibadah....

read more