Biografi Pondok Tahfiz Darul Quran Wal Qiraat Ihya Al Ulum Kelantan

Aug 11, 2018 by

Pemberian Penghargaan kepada Pelajar yang telah hatam hafalan kitab dan Al Quran

Pasir mas 11-8-2018. Pondok Tahfiz Darul Qur’an Wal qiraat Ihya’ Al Ulum yang terletak 5 km dari Bandar Pasir Mas tepatnya di kampung repek, telah berdiri semenjak tahun 1998. Pondok yang di dirikan di tanah seluas 11 hekctar oleh tuan guru Muhammad Subki Abdurrahman ini bermula dengan beberapa pelajar yang menghafal Al quran saja. Seiring bertambahnya waktu, pondok ini pun berkembang dari modul pembelajaran yang mulanya hanya menghafal al qu’an di tambah dengan kelas pondok. Adapun fasilitas bangunan, pondok ini mempunyai dua asrama yaitu satu asrama laki – laki dan satu asrama perempuan serta masjid yang berlantaikan 3 dan bangunan kelas pondok serta akademik berlantaikan 3. Pada tahun 2018 terdapat 150 pelajar yang berasal dari berbagai negara diantaranya Malaysia, Thailand dan kamboja serta indonesia.
Di pondok Tahfidz Darul Quran Wal Qiraat Ihya Al Ulum ini mempunyai 3 aliran.

Aliran Al Quran (Tahfiz)
Kelas Al Quran merupakan kelas bagi pelajar yang hanya ingin fokus menghafal Al Quran saja. Namun bukan berarti kelas ini tidak sama sekali mempelajari kitab – kitab turatz, seperti kitab fiqoh dan tasawuf, namun dengan durasai waktu yang tidak terlalu banyak. Kelas Al Quran di ajar oleh 6 ustaz dengan sistem setiap ustaz mengajar 10 sampai 15 pelajar. Adapun guru kelas Al Quran adalah

-Ustadz Badhlisah (Malaysia)
-Ustadz Muhammad Husain (Thailand)
-Ustadz Muhammad Mukrim (Thailand)
-Ustadz Muhammad Annas (Malaysia)
-Ustadzah Mawwadah (Thailand)
-Ustadzah Latifah (Malaysia)

Waktu Kelas Al Quran
-Pukul 07.00 – 08.00 Kelas Muroja’ah Al Quran
-Pukul 08.30 – 11.00 Kelas Menghafal Al Quran
-Pukul 11.15 – 12.45 Kelas Kitab
-Pukul 15.00 – 16.30 Kelas Muroja’ah Al Quran
-Selepas maghrib dan isya Kelas Muroja’ah Al Quran

Aliran kelas Al Quran setiap tahun tidak kurang dari 5 pelajar yang mampu menyelesaikan hafalanya dengan ditempuh masa belajar antara 3 sampai 4 tahun setelah menguasai bacaan Al Quran tajwid dan makhrojnya.

Aliran Kelas Pondok
Aliran kelas pondok ini teruntuk bagi pelajar yang sudah boleh mampu menguasai bacaan al quran secara baik dan kelas yang dihususkan bagi pelajar yang ingin fokus kepada penguasaan kitab – kitab turatz. Didalam aliran kelas ini kitab yang diajarkan seperti kitab fiqoh yang meliputi kitab fathul qorib, kitab fathul mu’in dan i’anatutholibin. Kitab Nahwu meliputi kitab matan Al Jurumiah, Mutammimah, Alfiyah Ibnu Malik serta syarah Ibnu ‘Aqil. Fan tasawuf seperti kitab Ta’limul Mutaallim, wasoya abai lil abna, sampai kepada kitab Al Hikam.
Diantara guru yang mengajar adalah

-Tuan Guru Syekh Muhammad Subki “Mudir” (Malaysia)
-Tuan Guru Syekh Mohammad Nuruddin (Indonesia)
-Ustadz Habiburrahman Hasbullah (Indonesia)
-Ustadz Muhammad Banan (Indonesia)
-Ustadz Ahmad Saroni Mustaqim (Indonesia)
-Ustadz Muhammad Azhari (Thailand)
-Ustadz Muhammad Soghir (Kamboja)

Waktu kelas Kitab
-Pukul 07.00 – 08.00
-Pukul 08.30 – 12.45
-Pukul 15.00 – 16.30
-Selepas maghrib dan isya

Selain kelas aliran kitab dan al quran, terdapat aliran akademik. Aliaran akademik ini teruntuk pelajar yang ingin mempelajari pelajaran akademik. Adapun kelas akademik ini sebagian berasal dari pelajar aliran al quran (tahfiz) dan ada sebagain berasal dari kelas pondok.
Guru yang mengajar diantaranya adalah

Cighu Fatin (Malaysia)
Cighu Fadhilah (Malaysia)
Ustadzah madihah (Malaysia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *